Navštívte stránku doviezolsom.sk
a získajte potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom
pre značku SAAB online!

TRADE SLOVAKIA, a.s. Čajakova 20, 811 05 BRATISLAVA
Tel.: +421 – 2 – 52 44 44 24 Fax: +421 – 2 – 52 44 44 34